Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem ?

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy (pracownika lub przełożonego) o rozwiązaniu umowy po upływie określonego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest to czas, jaki musi minąć od przedłożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do momentu jej rozwiązania. Okres ten jak i inne szczegóły dotyczące wypowiedzenia sa ściśle związane z typem podpisanej umowy o pracę

O rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem mówimy wtedy,
kiedy jedna ze stron składa pisemne wypowiedzenie stosunku
pracy

Wypowiedzenie może być złożone na takich samych warunkach przez
pracownika jak i przełożonego. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej,
czyli umowa o pracę zostaje rozwiązana po okresie czasu ściśle
określonego w wypowiedzeniu. Kiedy można wypowiedzieć stosunek
pracy a w jakich przypadkach nie można wypowiedzieć i w jakiej
formie można to uczynić ? Odpowiedzi na te pytania znajdą
Państwo w tym artykule.

Na wstępie należy wspomnieć, że nie wszystkie umowy o pracę
można wypowiedzieć. Rodzaje umów o pracę, które można lub nie
można rozwiązać  za wypowiedzeniem są opisane w kolejnych
artykułach:

 

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV