Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda? cz. 1

O problemach życiowych i zawodowych potrafimy znakomicie dyskutować.

O problemach życiowych i zawodowych potrafimy znakomicie dyskutować. Większość z nas jest przekonana, że takie problemy stanowią wyzwanie, które pozwoli rozwinąć skrzydła i uaktywnić swój potencjał. Dopiero trudna sytuacja wykazuje prawdziwą wartość człowieka. W teorii wygląda to bardzo dobrze. Chętnie też tymi i podobnymi stwierdzeniami obdarzamy tych, którzy akurat zmagają się z poważnymi problemami. W imię życzliwości staramy się ich zmobilizować i zmotywować do przezwyciężenia trudności…

Wszystko gwałtownie ulega zmianie, gdy rzecz dotyczy nas samych. Każdy pewnie pamięta przysłowie o punkcie widzenia zależnym od punktu siedzenia. Nagle nasza wiedza teoretyczna przestaje przekładać się na praktykę i tracimy grunt pod nogami. Im większy problem, tym większe spustoszenie w naszym dotychczas poukładanym podejściu do życia.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV