Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego cz. 4

Wpływ świata wirtualnego na kształtowanie naszej psychiki nie jest łatwy do opisania.

Wpływ świata wirtualnego na kształtowanie naszej psychiki nie jest łatwy do opisania. Każda krótka prezentacja będzie siłą rzeczy niepełna. Nie wszystko da się wprost sprawdzić i naukowo udowodnić. Musimy przy tym pamiętać, że niektóre zagrożenia związane z internetem są sztucznie rozdmuchiwane. Ma to podłoże polityczne, gdyż obecnie internet jest tym medium, które najbardziej wymyka się kontroli władz i dużych korporacji. Więc przesadne akcentowanie pewnych niebezpieczeństw ma w dłuższej mierze stworzyć podstawy do legalizacji praktyk cenzury internetu. Można uważać ten wniosek za zbyt radykalny. Nie chcę w tym miejscu wchodzić w dalsze dywagacje, myślę jednak, że należało przynajmniej zasygnalizować i ten problem.

W jaki sposób internet zagraża naszej psychice, a w jaki sposób może ją rozwijać? Pierwsze co narzuca się z racji częstego podnoszenia tego problemu przez zapraszanych do telewizji ekspertów, jest osłabianie relacji międzyludzkich. Przesiadujemy więcej przed komputerem i zaniedbujemy rodzinę czy przyjaciół. Faktycznie takie ryzyko istnieje. Sieć wirtualna może do tego stopnia uzależnić, iż stanie się dla nas substytutem zwykłych relacji nacechowanych bliskością.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV