Regulamin portalu HRC.pl

Dokument ten został stworzony, ponieważ zależy nam na zaufaniu naszych użytkowników i ich poczuciu prywatności oraz bezpieczeństwa.

Wstęp

Regulamin zawiera podstawowe informacje dotyczące zasad i warunków korzystania z portalu HRC.pl. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności naszego portalu mogą Państwo znaleźć w naszym podręczniku użytkownika.

Regulamin portalu HRC.pl

 1. Użytkownicy poruszający się po stronach internetowych HRC.pl pozostają całkowicie anonimowi do momentu, aż sami zdecydują się na rejestrację w portalu.
 2. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez naciśnięcie przycisku potwierdzającego rejestrację dobrowolnie oświadcza Pani/Pan, że: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wprowadzonych do formularzy dostępnych w portalu HRC w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie doradcom personalnym i potencjalnym pracodawcom” oraz „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od HRC.PL w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. 
 3. Osoby rejestrujące się jako „Pracownicy”
  3.1. Rejestracja w HRC.pl następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, w których prosimy o podanie adresu e-mail oraz kilku dodatkowych danych demograficznych.
  3.2. Informacje zbierane o użytkownikach są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.
  3.3. W wypadku braku aktywacji zarejestrowanego konta, w przeciągu tygodnia od daty rejestracji, konto zostanie usunięte (aby mieć aktywowane konto na portalu należy przeprowadzić rejestrację od początku).
  3.4. Konta z pustym hasłem będą w portalu blokowane i po tygodniu usuwane!
  3.5. W portalu HRC.pl istnieje możliwość stworzenia swojego CV. Osoba tworząca swoje CV w bazie HRC.pl ma możliwość, po wybraniu odpowiedniej opcji, udostępnienia swojego CV pracodawcom.
  3.6. Rezygnacja z usług, oferowanych przez portal HRC.pl może nastąpić w dowolnym momencie. Dane osobowe wyrejestrowanego użytkownika zostają usunięte z bazy danych portalu i nie są więcej wykorzystywane. Wyrejestrowanie nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń co do ponownej rejestracji.
 4. Osoby rejestrujące się jako „Pracodawcy”
  4.1. Rejestracja w HRC.pl następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, w których prosimy o podanie adresu e-mail oraz NIP i regon.
  4.2. „Pracodawcy” mogą zamieszczać oferty pracy w dowolnej formie
  4.3. „Pracodawca” wprowadza je samodzielnie przy pomocy udostępnionego formularza
  4.4. Zamieszczanie ofert pracy będących jedynie formą reklamy innych portali z ofertami pracy jest zabronione i oferty takie będą usuwane. W przypadku powtórnych naruszeń tej zasady, konto „Pracodawcy” będzie blokowane.
  4.5. Wgląd do bazy danych z CV zarejestrowanych na naszym portalu „Pracowników” jest dostępny wyłącznie dla firm.
  4.6. W każdej chwili zarejestrowani użytkownicy mogą zmienić swoje dane podane w rejestracji oraz preferencje co do wykorzystywania usług HRC.pl.
 5. Rejestrujący się użytkownicy na portalu HRC.pl zgadzają się na uzyskiwanie materiałów informacyjnych (Newsletter) na podany przez siebie adres email.
 6. Dane te (adres email oraz adres korespondencyjny) nie są w żaden sposób ujawniane osobom/firmom trzecim w celach marketingowych.
 7. Postanowienia końcowe
  7.1. Publikowanie w portalu HRC.pl i zamieszanie w bazach danych treści, niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów, jest niedozwolone. HRC.pl zastrzega sobie prawo usuwania takich zapisów bez poinformowania o tym użytkownika, który zapisu dokonał. Punkt ten nie dotyczy wyrażania na łamach HRC.pl krytycznych opinii, jeśli nie stanowią one naruszenia prawa (w szczególności nie są pomówieniem lub kłamstwem) i dobrych obyczajów (w szczególności nie zawierają wyrażeń wulgarnych i obelżywych).
  7.2. Administratorzy portalu HRC.pl nie ponoszą odpowiedzialności za materiały oraz komentarze zamieszczane przez użytkowników.

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adres: formularz w menu kontakt

Uwagi związane z techniczną funkcjonalnością portalu prosimy również kierować na adres: formularz w menu kontakt

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV